O galerii

Josef Kalousek je vynikající a známý český
malíř, který se narodil v roce 1936 v Praze
a vystudoval tady Gymnazium. Jeho doménou
je nejenom malování ale je i majitelem
galerie, vynikajícím kytaristou i gastronomem,
pražským pamětníkem a velkým humoristou.
Sdružuje kolem sebe celou plejádu nejenom
pražských umělců své generace, ale i teoretiků
umění, hudebníků a kumštýřů všeho druhu. Je
osobností Malé Strany v Praze, kde se scházeli
a dodnes scházejí umělci a která je pražským
Montmantrem.
Ve svých obrazech usiluje o pravdivost pocitů
malíře, v poslední dob se věnuje krajinomalbě,
kde zobrazuje pravdivou barevnost přírody
její detaily s láskou a opravdovou řemeslnou
dovedností. Jeho obrazy jsou vyhledávanými
pro svoji krásu ,čistotu a harmonii nejenom
českými klienty, ale i zahraničnými turisty a navštěvníky
Pražského